Balinské údolí (12 km)

Západně od obce Oslavice, na jih od Velkého Meziříčí na železniční trati Křižanov – Studenec, se nachází Přírodní park Balinské Údolí. Balinské údolí je přírodní skvost, jehož cílem je zachovat přírodovědné a krajinářské hodnoty v okolí přirozeného a místy meandrujícího toku říčky Balinky. Řeka Balinka patří mezi hlavní přítoky Oslavy, jsou na ní vytvořeny četné jezy a peřeje.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hrad Rokštejn (12 km)

Velká hradní zřícenina se vypíná na skalním ostrohu v údolí říčky Brtnice mezi Přímělkovem a Panskou Lhotou. Kdysi tu stával raně gotický hrad, který byl však přestavěn ve 14. století. Z původního hradu zůstala jen hranolovitá věž, která byla zvýšena ještě o jedno patro.

82262

Dědkovská hora (14 km

)

Ve výšce 694 m můžeme nalézt Dědkovskou horu.  Je to třetí nejvyšší bod z pohoří Arnolecké hory. Jedná se o mírně zvlněnou terénní vyvýšeninu sahající od města Polná u Jihlavy až po obec Netín. Z jižní strany se prudce zved

ají nad okolní terén o cca 150 až 200 metrů, na sever pak klesají mírněji. Na vrcholu hory je umístěna schránka s pamětním razítkem a knihou návštěvníků. V zimních měsících je zde v provozu lyžařský vlek.

02

Zámek Brtnice (24 km)

Městečko leží v údolí říčky Brtnice. První zmínka o vsi pochází z roku 1234, pojmenované podle brtí, včelínů. Dominatou je zámek na ostrohu nad říčkou, původně gotický hrad ze 13. století, který za husitských válek přestavěl na mohutnou pevnost Jindřich z Valdštejna.u

KONTAKTY

Chlumecký dvůr
Chlumek 9
594 42 Měřín
okres Žďár nad Sázavou
kraj Vysočina

tel.: +420 602 393 563, 777 136 553
e-mail: info@chlumeckydvur.cz